Zdalna zbiórka!

Czuwaj!
Dodaję informację również tutaj. Jutro od 10.30 - 12.30 spotkamy się na naszej zbiórce, link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYyZmE1NTMtM2MwYi00NWExLTgzODItZTUyZTFkNDAwMWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c4e660-c09e-44f1-81c1-7bd6c71472a2%22%2c%22Oid%22%3a%2263e3e5dc-e41d-4466-918f-718301c5ec1b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
Nie trzeba mieć konta Microsoft, wystarczy wejść w link i można dołączyć. Przyznam, że pierwszy raz będę robić takie spotkanie przez tę platformę, ale mam nadzieję, że wszystko się uda :)

Na zbiórce będziemy robić małe warsztaty, dlatego proszę, żeby wilczki miały blisko siebie:
  • kartki,
  • kredki, coś do kolorowania i rysowania, 
  • klej,
  • nożyczki, 
  • patyczek lub niepotrzebny ołówek/kredkę
Oprócz tego drugie śniadanko, coś do picia, kronikę wilczka i mowglika oraz żeby ubrały mundur, a przynajmniej jego górną część :)

Do zobaczenia!
Ze wszystkich sił,
Akela