Wesprzyj nas

Misją naszego Stowarzyszenia jest pomoc rodzinie i Kościołowi w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu europejskiego skautingu katolickiego, w oparciu o najlepsze tradycje polskiego harcerstwa.

Zachęcamy do wsparcia naszych działań.

Wpłat można dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE
2 Hufiec Krakowski 
30-001 Kraków, ul. Zamoyskiego 2 
BZ WBK nr 18 1090 2590 0000 0001 2308 5689


Dziękujemy!


Akcja 1%
                                                 z dopiskiem 4. Szczep Krakowski


Nie zmarnuj swojego podatku - przekaż 1% harcerkom i harcerzom!
Szanowni Państwo!
Zachęcamy Państwa do wsparcia naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku. Jest to forma pomocy, która nic nie kosztuje, ponieważ przekazuje się część podatku, który i tak płaci się co roku urzędom skarbowym.

Działamy dzięki Państwa ofiarności
Wszystkim, którzy płacą podatki, prawo daje możliwość pomocy Stowarzyszeniu w rozszerzaniu idei wychowania młodego człowieka poprzez wykorzystanie metody skautowej.
Dzięki wpłatom 1% możemy się rozwijać - utrzymywać sieć samodzielnych zastępów i tworzyć nowe środowiska. Pieniądze przekazane nam w poprzednich latach pozwoliły pomóc najuboższym dzieciom wyjechać na obozy letnie oraz dofinansować nasze kursy szkoleniowe i wydawnictwa związane z pracą harcerską.
Każda, nawet najmniejsza, wpłata będzie dla nas nieocenioną pomocą i za każdą serdecznie dziękujemy!

1% - to bardzo łatwe!
Sposób przekazywania 1% podatku jest bardzo prosty. W rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać nazwę organizacji (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego) oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000089011).
Następnie należy już tylko obliczyć, ile wynosi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać tę kwotę do odpowiedniej rubryki. To wszystko - resztą zajmie się urząd. Termin składania rocznych zeznań podatkowych mija z końcem kwietnia.

Czym jest ten 1%?
Jest szansą, żeby zrobić coś dobrego dla innych i to naprawdę niewielkim kosztem. I żeby poczuć się częścią społeczeństwa obywatelskiego, które bez pośrednictwa urzędników decyduje, co jest ważne i warte wsparcia.
Mechanizm ten został wprowadzony ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.
1% nie jest darowizną ani ulgą. Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niej każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek trafi do wspólnego worka. Dzięki ustawie o 1% państwo niejako pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią publiczne pieniądze.