Prawa i ceremonie

Prawo Wilczka
Wilczek myśli najpierw o innych.
Wilczek ma oczy i uszy otwarte.
Wilczek jest zawsze czysty.
Wilczek zawsze mówi prawdę.
Wilczek jest zawsze radosny.

Prawo Gromady
1. Wilczek słucha Starego Wilka.
2. Wilczek nie słucha samego siebie.

Dewiza Dżungli
Ja i ty jesteśmy jednej krwi.

Hasło Wilczków
Ze wszystkich sił!

Obietnica Wilczka 
Obiecuję – ze wszystkich sił:
starać się być wiernym Bogu,
moim rodzicom,
mojej Ojczyźnie Polsce,
Prawu Gromady i Wilczka
oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek.


Modlitwa wilczka:
Panie Jezu, który kochasz nas tak czule,
obdarz nas mocą swojej Miłości, abyśmy potrafiły kochać,
daj nam radosne serca, zdolne śpiewać o Twych cudach,
zręczne dłonie, byśmy mogły służyć,
łagodne spojrzenie, byśmy mogły nieść pocieszenie,
spraw, aby nasze uszy były zawsze uważne na Twoje Słowo.
Pozwól nam żyć jak najlepiej ze wszystkich sił. Amen.

Hymn Stowarzyszenia - Króluj nam Chryste

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła.


Linki do tekstów obrzędów:

Obrzęd przyjęcia do gromady
Obrzęd Obietnicy wilczka
Obrzęd przejścia