Składka roczna

Drodzy rodzice,
Chciałabym przypomnieć o składce rocznej w wysokości 79zł, którą należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia. Pieniądze można wpłacać na zbiórce do Akeli, bądź przelewem na NOWE konto hufca:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE
2.Hufiec Krakowski
30 - 001 Kraków, ul Zamoyskiego 2
BZ WBK nr 18 1090 2590 0000 0001 2308 5689